Leverans alla dagar

Hyra högtalare

29.10.2022

Front of House, Full Range, Point Source, Aktiva och Passiva högtalare är några saker vi skriver om i detta avsnitt som handlar om just högtalare och dess olika användningsområden vilket kan vara bra att känna till i planeringen av sitt evenemang.

Här förklarar vi vad högtalare för livebruk innebär


PA-högtalare
PA är en förkortning av "Public Adress" och innebär helt enkelt högtalare som har i syfte att nå ut till allmänheten. En annan vanlig benämning på dessa högtalare är "Front of House"-högtalare (FoH). PA-system kan se ut på många olika sätt och varje system har sina fördelar och nackdelar. Med rätt information och kunskap kan man välja ett system som är perfekt lämpat för varje enskilt ändamål. Att hyra ut högtalare för FOH har vi på Stockholm Eventljud stor erfarenhet av och anpassar rätt typ av system till varje enskilt evenemang.

Full Range, Sub & Top
Med "Full Range" menas en högtalare som är kapabel att spela upp alla ljudfrekvenser, från den lägsta basen till högsta diskanten. Fördelen med dessa högtalare är att de är kompakta och smidiga. I ett system med Full Range-högtalare kan det därför räcka med endast en eller två högtalare för att åstadkomma ett riktigt bra ljud. Stockholm Eventljud hyr ut flertalet högtalare som spelar fullrange och som samtidigt har smidigt format för rigg samt platsbesparande på eventet.

Subbar & Toppar innebär att man delar upp ljudsignalen i två eller fler band, där dedikerade högtalare endast hanterar sin del av signalen. Den vanligaste varianten av detta är att man har två toppar som endast spelar upp ljudinnehåll över ett visst frekvensband (ofta 80, 100 eller 120Hz) och en eller två subbar som bara hanterar ljudinnehållet under detta, alltså basen. Fördelen med detta är att man kan uppnå starkare volym, samt djupare och mer definierad basrespons. Hos oss kan du hyra subbas av olika storlekar och typ. Vi hyr ut både aktiva och passiva subbas-högtalare.

Fördelen med Point Source är att det är mycket flexibelt

Point Source eller Line Array?
Med Point Source menas separata högtalare som spelar upp sin del av signalen. Line Array innebär att man har flera högtalare som sitter ihop och agerar tillsammans som en stor ljudkälla. Fördelen med Line Array är att man kan anpassa ljudvolymen i varje högtalare och därmed få en jämn volym över en större yta. Nackdelen är att det krävs stora resurser för att transportera och montera och används därför nästan uteslutande på stora scener, festivaler eller fast installerade i konserthus. Fördelen med Point Source är att det är mycket flexibelt och med flera högtalare är det mycket enkelt att täcka i princip vilken yta som helst. Stockholm Eventljud har riktat in sig på att hyra ut högtalare som är av Point Source-modell då det passar typen av event vi hjälper till på samt målgruppen vi hyr ut till samt att det är en högtalartyp som är mycket flexibel och kan användas i många sammanhang.

Monitorer
Istället för att nå ut till publiken har monitorhögtalare som uppgift att personerna på scenen ska höra sig själva ordentligt. Det är inte ovanligt att dessa kallas för "wedge"-högtalare då dessa ofta har högtalarelementen snett uppåt i en vinkel, likt en kil. Vid en konsert rekommenderar vi minst en monitor per person på scenen, så att alla kan anpassa ljudet som de behagar. Hos Stockholm Eventljud kan du hyra monitor-högtalare i olika storlekar. Vi hyr även ut subbashögtalare som passar bra som scenmonitorer tillsammans med en topp-monitor, t.ex. för en trummis som vill ha baskagge i lyssningen på scenen.

Aktiva och passiva högtalare
För att ett högtalarelement ska kunna röra på sig och därmed producera ljud krävs ett slutsteg (=förstärkare) som levererar rätt ström och spänning. Aktiva högtalare har detta slutsteg inbyggt i själva högtalaren, medan passiva högtalare kräver ett externt slutsteg. Fördelen med aktiva högtalare är att allt sitter ihop som ett enda paket och därför är enkelt att transportera och rigga upp. Fördelen med passiva högtalare är att man har alla slutsteg på ett och samma ställe, vilket kan underlätta om man har många högtalare. Vi hyr ut både aktiva och passiva högtalare. Våra aktiva högtalare har dessutom regnskydd vilket gör att de passar utmärkt att användas utomhus.